Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46891
Title: Tương lai của chiến tranh đến năm 2030 dưới góc nhìn của người Mỹ
Authors: Phạm, Thái Quốc
Nguyễn, Thị Thu Hiền
Nguyễn, Mai Chi
Keywords: Chiến tranh
Đối thủ
Mỹ
Xung đột
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 01 .- Tr.39-50
Abstract: Sau hai thập kỷ kể từ năm 1991, Mỹ nổi lên là cực duy nhất và gần như quyết định an ninh thế giới. Vì thế Mỹ là trục trong cấu trúc an ninh Trục - Nan hoa trên thế giới. Tuy nhiên, từ thập niên thứ hai của thể kỷ XXI, thế giới đang chứng kiến nhiều thay đổi, đặc biệt là sự trổi dậy của Trung Quốc. Phần thứ nhất của bài viết tóm tắt một vài xu hướng chính diễn ra trên thế giời trong hai thập niên qua. Phần thứ hai trình bày một số kịch bản về khả năng xảy ra chiến tranh từ nay đến năm 2030. Nhiều nghiên cửu Mỹ cho rằng, danh sách các đối thủ của Mỹ có thể sẽ không đổi từ nay đến năm 2030. Mặt khác. giới học gia Mỹ lại nhận thấy những thay đổi đáng kể giữa các đối tác và đồng minh của họ. Ba khu vực chính - châu Á, châu Âu và Trung Đông - đều là những khu vực có khả năng xảy ra chiến tranh. Một cuộc xung đột ở khu vực Ấn Độ Đương - Thái Bình Dương có thể là kịch bản nguy hiêm nhất mà Mỹ phải đối mặt. Về mức độ nguy hiểm, chiến tranh ở châu Âu có thể xếp dưới chiến tranh ở Ấn Độ - Thái Bình Dương nhưng cao hơn chiến tranh ở Trung Đông.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46891
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.2 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.