Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46902
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ
Authors: Phạm, Lê Hồng Nhung
Huỳnh, Đức
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích sự tác động của nhân tố Môi trường (gồm có môi trường thân quen và môi trường xã hội), Thái độ đối với YDKN, Kiến thức & kỹ năng, Khả năng nhận biết cơ hội đến ý định khởi nghiệp của sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ.
Description: 73 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46902
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.