Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46908
Title: Biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính
Authors: Nguyễn, Nhật Khanh
Keywords: Khắc phục hậu quả
Xử phạt vi phạm hành chính
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 07 .- Tr.45-52
Abstract: Xử phạt vi phạm hành chính là việc cơ quan có thẩm quyền xử lý áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính. Trong số các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định trong Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, buộc nộp lại số bất lợi hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính là một biện pháp đặc biệt. Bài viết phân tích những quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp khắc phục hậu quả này, chỉ ra một số bất cập và đề xuất kiến nghị hoàn thiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46908
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.