Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46912
Title: Quy định tạm ngưng phiên tòa tại Điều 259 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 – một số vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện
Authors: Lê, Thị Nga
Keywords: Bộ luật Tố tụng dân sự
Điều 259
Năm 2015
Phiên tòa
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 04 .- Tr.15-19
Abstract: Trong bài viết: “Quy định tạm ngừng phiên tòa tại Điều 259 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 – một số vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện”, tác giả Lê Thị Nga nhận định: Có thể thấy, quá trình giải quyết vụ án dân sự trải qua các giai đoạn tố tụng khác nhau, trong đó, xét xử sơ thẩm tại phiên tòa là giai đoạn quan trọng nhất. Theo quy định của luật tố tụng dân sự, phiên tòa sơ thẩm sẽ được tiến hành với sự tham gia của những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng theo đúng thời gian, địa điểm được xác định trong quyết định đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, có những trường hợp vì những lý do khác nhau dẫn đến phiên toà sơ thẩm dân sự không diễn ra theo đúng trình tự nêu trên, phiên toà sơ thẩm có thể bị tạm ngừng khi xuất hiện những lý do theo luật định. Tạm ngừng phiên tòa là một trong số các quy định mới, tiến bộ của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 so với Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011). Tạm ngừng phiên tòa được đặt ra trong trường hợp xuất hiện những lý do khách quan dẫn đến việc không thể tiếp tục phiên tòa theo đúng kế hoạch xét xử đề ra lúc ban đầu. Quy định này phù hợp với thực tiễn xét xử hiện nay; mục đích của việc tạm ngừng phiên tòa là nhằm tiết kiệm thời gian và giảm chi phí tố tụng, bởi khác với việc hoãn phiên tòa, khi tiếp tục tiến hành phiên tòa sau thời gian tạm ngừng thì Hội đồng xét xử không phải xét xử vụ án lại từ đầu mà xét xử tiếp theo phần đã tạm ngừng trước đó. Tuy nhiên, thực tiễn xét xử cho thấy việc áp dụng quy định tạm ngừng phiên tòa quy định tại Điều 259 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Trong bài viết của mình, tác giả tập trung phân tích, chỉ ra những vướng mắc, bất cập đó và đưa ra kiến nghị hoàn thiện cụ thể.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46912
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.