Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46921
Title: Một số biện pháp phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học chương “tập họp - mệnh đề” (đại số 10)
Authors: Cao, Thị Hà
Nguyễn, Thị Phương Thảo
Keywords: Kỹ năng giao tiếp toán học
Tập hợp
Mệnh đề
Đại số 10
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 493 .- Tr.22-28
Abstract: Giao tiếp là điều kiện tồn tại của cá nhân và của xã hội loài người; nhờ giao tiếp, con người gia nhập vào mối quan hệ xã hội, lĩnh hội nền văn hóa xã hội, quy tắc, chuẩn mực xã hội (John Anderson, 2015). Như vậy, giao tiếp là điều kiện cần thiết cho quá trình học tập diễn ra. Giao tiếp là năng lực được PISA (Chương trình đánh giá học sinh (HS) quốc tế của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế châu Âu - OECD) coi là khả năng hiểu được các vấn đề toán học qua giao tiếp bằng viết, nói, đồ họa và còn là khả năng bày tỏ quan điểm toán học của mình theo các cách khác nhau (OECD, 2013). OECD (2013) đã xác định 8 năng lực thể hiện hiểu biết toán học của HS, trong đó giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ kí hiệu là các năng lực quan trọng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46921
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.