Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46933
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó với tổ chức của nhân viên khách sạn tại thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Tú Trinh
Bùi, Thị Trang
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó với tổ chức của nhân viên khách sạn tại TP.Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp cho các khách sạn nhằm nâng cao sự gắn bó của nhân viên.
Description: 109 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46933
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.