Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46962
Title: Khả năng sử dụng bột cá tra làm thức ăn cho cá lóc (Channa striata)
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Phan, Thị Thúy Duy
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sử dụng bột cá tra (BCT) làm thức ăn cho nuôi cá lóc (Channa striata). Thí nghiệm được tiến hành với 5 nghiệm thức thức ăn có cùng mức protein (40%) và lipid (7%), protein bột cá biển được thay thế bằng protein bột cá tra trong thức ăn với các mức khác nhau 0% BCT, 25% BCT, 50% BCT, 75% BCT, 100% BCT. Nghiệm thức được lập lại 4 lần. Cá lóc có kích cỡ 18g/con được bố trí vào bể (500L) với mật độ 80con/bể. Kết quả sau 8 tuần thí nghiệm cho thấy hàm lượng protein BCT bổ sung vào thức ăn không bị ảnh hưởng tỷ lệ sống của cá. Sinh trưởng của cá ở nghiệm thức thay thế 75% BCT cao nhất và khác biết không có ý nghĩa thống kê (P>0,05) so với nghiệm thức thay thế 0% BCT, 2 5% BCT, 50% BCT và 100% BCT. Tăng trưởng đặc biệt/ngày (SGR) đạt cao nhất ở nghiệm thức 75% BCT (3,07%/ngày). Lượng thức ăn ăn vào (FI) không khác biệt ở các nghiệm thức. Hệ số sử dụng thức ăn (FCR) và hiệu quả sử dụng protein (PER) ở các nghiệm thứ 0% BCT, 25% BCT, 50% BCT và 100% BCT khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể thay thế hoàn toàn protein bột cá biển bằng protein bột cá tra trong khẩu phần ăn cho cá lóc.
Description: 15tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46962
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
711.43 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.