Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46964
Title: Nghiên cứu tác động của năng lực công nghệ đến nhận thức và ý định sử dụng công nghệ học trực tuyến của sinh viên khoa Kinh tế, trường Đại học Cần Thơ
Authors: Bùi, Văn Trịnh
Nguyễn, Xuân Tùng
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu tác động của năng lực công nghệ đến nhận thức và ý định sử dụng công nghệ học trực tuyến của sinh viên khoa Kinh tế, trường Đại học Cần Thơ
Description: 84 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46964
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.