Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46965
Nhan đề: Tăng cường liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng dải ven biển các tỉnh Bắc Trung Bộ
Tác giả: Nguyễn, Hải Dương
Hoàng, Văn Hoa
Từ khoá: Phát triển kinh tế
Liên vùng
Duyên hải Miền Trung
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 01 .- Tr.62-65
Tóm tắt: Dải ven biển các tỉnh Bắc Trung Bộ có vị thế địa chính trị quan trọng và nhiều tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, cho đến nay, khu vực này vẫn chưa phát huy được lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, chưa hình hành chuỗi liên kết nội vùng và liên vùng, các hoạt động kinh tế về cơ bản vẫn mang tính khép kín trong từng địa phương. Bài viết đánh giá thực trạng liên kết vùng ở dải ven biển các tỉnh Bắc Trung Bộ, trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp thúc đẩy liên kết vùng trong những năm tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46965
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.