Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46972
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Hưng
Authors: Trần, Quốc Dũng
Cam, Nhật Hùng
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác Kế toán và phân tích kết quả kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hiệp Hưng. Thông qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Kế toán cũng như nâng cao kết quả kinh doanh của đơn vị trong thời gian tới.
Description: 99 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46972
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.