Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46976
Title: Ảnh hưởng của khuyến mại đến hình ảnh thương hiệu của sản phẩm tương ớt Maggi tại siêu thị Co.Opmart Cần Thơ
Authors: La, Nguyễn Thùy Dung
Lê, Thanh Thảo
Keywords: Marketing
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích ảnh hưởng của khuyến mại đến hình ảnh thương hiệu của sản phẩm Tương ớt Maggi. Từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm mục đích hoàn thiện hoạt động khuyến mại của công ty giúp cho công ty có thể nâng cao hình ảnh thương hiệu của sản phẩm Tương ớt Maggi.
Description: 74 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46976
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.64 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.115.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.