Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46984
Title: Đánh giá ảnh hưởng của tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề đến kết quả học tập của sinh viên khoa Kinh tế trường Đại học cần Thơ
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Võ, Thị Huỳnh Anh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá sự ảnh hưởng của tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề đến kết quả học tập của sinh viên Khoa Kinh tế - Trường Đại học Cần Thơ, từ đó đề ra một số khuyến nghị nhằm cải thiện tư duy phản biện cũng như kỹ năng giải quyết vấn đề và nâng cao hiệu quả học tập của sinh viên trong thời gian sắp tới.
Description: 115 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46984
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.