Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47003
Title: Covid Hóa khoa học
Authors: Nguyễn, Văn Tuấn
Keywords: Covid Hóa khoa học
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.52-55
Abstract: Đại dịch Covid-19 làm thay đổi gần như tất cả các hoạt động xã hội, kể cả hoạt động khoa học. Xu hướng ‘Covid hoá’ (covidization) khoa học ngoài việc tạo ra những hiệu ứng tích cực (thời gian phát triển vaccine nhanh chưa từng có, làm thay đổi mô hình hợp tác nghiên cứu trên thế giới…) cũng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến định hướng nghiên cứu và phẩm chất khoa học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47003
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.235.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.