Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47012
Title: Làm chủ công nghệ sản xuất bộ kit xác định mức độ đứt gãy ADN của tinh trùng
Authors: Nguyễn, Thị Trang
Keywords: Sản xuất bộ kit
Đứt gãy ADN tinh trùng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.72-73
Abstract: Xét nghiệm xác định mức độ đứt gãy ADN tinh trùng có ý nghĩa quan trọng trong việc chẩn đoán và điều trị vô sinh ở nam giới. Tuy nhiên, do Việt Nam chưa sản xuất được bộ kit xét nghiệm này nên ảnh hưởng lớn đến quá trình chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Để giải quyết vấn đề đặt ra, Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao cho Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á thực hiện dự án “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất bộ kit xác định mức độ đứt gãy ADN của tinh trùng phục vụ chẩn đoán vô sinh ở nam giới”. Kết quả của dự án đã giúp Việt Nam làm chủ công nghệ sản xuất bộ kit xét nghiệm mức độ đứt gãy ADN tinh trùng có độ chính xác cao (độ nhạy 96,91%, độ đặc hiệu 97,1%) ở quy mô công nghiệp với giá thành giảm 3-4 lần so với sản phẩm nhập ngoại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47012
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
830.2 kBAdobe PDF
Your IP: 3.227.240.72


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.