Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47022
Title: Jaqua Group hoàn thiện không gian phòng tắm
Authors: Minh Ngọc
Keywords: Không gian phòng tắm
Kiến trúc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 222 .- Tr.80-81
Abstract: Từ khi thành lập vào năm 1960, Jaquar Group đã trải qua 60 năm để hoàn thiện phòng tắm và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Trong suốt khoảng thời gian đó, Jaquar không ngừng nỗ lực để dẫn đầu thế giới về công nghệ, kỹ thuật, thiết kế phòng tắm và các sản phẩm liên quan.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47022
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.