Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47022
Nhan đề: Jaqua Group hoàn thiện không gian phòng tắm
Tác giả: Minh Ngọc
Từ khoá: Không gian phòng tắm
Kiến trúc
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 222 .- Tr.80-81
Tóm tắt: Từ khi thành lập vào năm 1960, Jaquar Group đã trải qua 60 năm để hoàn thiện phòng tắm và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Trong suốt khoảng thời gian đó, Jaquar không ngừng nỗ lực để dẫn đầu thế giới về công nghệ, kỹ thuật, thiết kế phòng tắm và các sản phẩm liên quan.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47022
ISSN: 0868-3768
Bộ sưu tập: Kiến trúc Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.