Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47035
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHuỳnh, Thị Sinh Hiền-
dc.date.accessioned2021-03-17T01:29:11Z-
dc.date.available2021-03-17T01:29:11Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-3879-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47035-
dc.description.abstractBài viết làm rõ khái niệm thẩm quyền giải thích pháp luật và phân tích những vấn đề lý luận liên quan đến việc trao thẩm quyền này cho chủ thể nào trong bộ máy nhà nước. Trên cơ sở liên hệ thực tiễn trao thẩm quyền giải thích pháp luật ở một số nước trên thế giới, bài viết cho thấy sự cần thiết để chính thức trao thẩm quyền này cho Tòa án ở nước ta hiện nay.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Pháp lý;Số 09 .- Tr.21-29-
dc.subjectKhái niệm giải thíchvi_VN
dc.subjectGiải thích pháp luậtvi_VN
dc.subjectThẩm quyền giải thích pháp luậtvi_VN
dc.subjectTòa ánvi_VN
dc.titleThẩm quyền giải thích pháp luậtvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.59 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.