Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47041
Title: KTS Wang Shu quy hoạch tái thiết làng nông thôn mới Trung Quốc
Authors: Trần, Trung Hiếu
Keywords: Quy hoạch
Tái thiết
Nông thôn mới
Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 222 .- Tr.100-103
Abstract: Một trong những hậu quả đáng tiếc nhất của chính sách phát triển Trung Quốc là việc từ bỏ các giá trị văn hóa truyền thống và các phương thức sinh kế từ khu vực nông thôn vốn trước đây là cơ sở của nền kinh tế đất nước. Để chống lại sự bỏ rơi này và hiện tượng song song với các thành phố, trong vài năm nay chính quyền Trung Quốc đã mạnh dạn tiên hành các dự án quy hoạch tái phát triển - tái sinh các ngôi làng nông thôn, trong đó có dự án đẩy tham vọng ở Wencun (tỉnh Chiết Giang, cực nam Trung Quốc). Tổng thể dự án gồm tổ chức quy hoạch xây dựng 14 ngôi nhà, một cây cầu, một số cơ sở công cộng, và nâng cấp một số tòa nhà truyền thống.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47041
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.24 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.