Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47043
Title: Cần bổ sung “quyền được chết” vào Bộ luật Dân sự năm 2015
Authors: Nguyễn, Vinh Hưng
Keywords: Bộ luật dân sự
Quyền được chết
Quyền nhân thân
Quyền dân sự
Tự do cá nhân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 09 .- Tr.44-48
Abstract: “Quyền được chết” là một quyền rất mới và có tác động, ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội. Mặc dù trước đây “quyền được chết” chưa từng được pháp luật thừa nhận, thế nhưng xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi của xã hội nên hiện nay, khá nhiều quốc gia trên thế giới đã nhìn nhận lại vấn đề này và đã có một số quốc gia thừa nhận quyền này. Còn tại Việt Nam, hiện vẫn đang tồn tại khá nhiều tranh luận xung quanh vấn đề có nên thừa nhận “quyền được chết” hay không.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47043
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.71 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.