Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47069
Title: Góp ý Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự về những quy định chung
Authors: Lê, Huỳnh Tấn Duy
Keywords: Luật thi hành án hình sự
Quy định chung
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 08 .- Tr.03-06
Abstract: Bài viết phân tích và đánh giá những nội dung của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự năm 2010 liên quan đến những quy định chung, cụ thể bao gồm: phạm vi điều chỉnh; bản án, quyết định được thi hành; nguyên tắc thi hành án hình sự, biện pháp tư pháp; những hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật thi hành án hình sự.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47069
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.