Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47071
Title: Góp ý Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự về quản lý, giam giữ phạm nhân
Authors: Hoàng, Đức Mạnh
Keywords: Luật sửa đổi
Bổ sung Luật Thi hành án hình sự
Giam giữ phạm nhân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 08 .- Tr.07-13
Abstract: Trong Dự thảo lần 2, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12, tại khoản 17 sửa đổi, bổ sung Điều 27 Luật Thi hành án hình sự (Quản lý, giam giữ phạm nhân) đã có những quy định mới với tinh thần chung là đảm bảo sự phù hợp với các đạo luật đã có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2018: Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015. Những quy định này là rất cần thiết, giúp khắc phục sự mâu thuẫn, bất hợp lý trong thực thi pháp luật. Để làm rõ hơn bản chất của vấn đề, góp phần hoàn thiện cho quy định mới này, trong nội dung bài, tác giả phân tích một số nội dung có liên quan dưới góc độ lý luận và thực tiễn công tác tại các trại giam thuộc Bộ Công an.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47071
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.