Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47084
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Ngọc Sơn-
dc.contributor.authorVõ, Công Thành-
dc.contributor.authorVõ, Lan Hương-
dc.contributor.authorĐặng, Thị Yến Nhi-
dc.contributor.authorTrần, Thị Thùy Dương-
dc.contributor.authorNguyễn, Lam Đình-
dc.contributor.authorTừ, Thị Diễm My-
dc.date.accessioned2021-03-17T02:56:16Z-
dc.date.available2021-03-17T02:56:16Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn1859-4794-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47084-
dc.description.abstractChọn giống lúa chịu hạn để canh tác là biện pháp hiệu quả nhất hiện nay nhằm tránh những ảnh hưởng do hạn hán đang có những diễn biến phức tạp. Thí nghiệm được bố trí kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên một nhân tố, gồm 12 giống lúa mùa trong điều kiện gây hạn nhân tạo, 3 lần lặp lại. Các chỉ tiêu được đánh giá qua hình thái, cấu trúc giải phẫu rễ và khí khổng cây lúa phù hợp với môi trường hạn. Kết quả cho thấy 3 giống (Sophinh, Xương gà đỏ và Bằng nâu) có khả năng chịu hạn tốt nhất trong giai đoạn sinh trưởng dinh dưỡng (28 ngày sau khi ngắt nước). Giống Sophinh có mật độ và diện tích khí không nhỏ nhất (tương ứng 529,3 kk/mm² và 88,6 μm²), giúp giảm mất nước qua quá trình thoát hơi nước khi cây thiếu nước. Giống Xương gà đỏ có tỷ lệ rễ sâu cao nhất (58,7%), có thể tăng khả năng lấy nước từ tầng đất sâu.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 02 .- Tr.27-32-
dc.subjectChịu hạnvi_VN
dc.subjectKhí khổngvi_VN
dc.subjectLúa mùavi_VN
dc.subjectRễvi_VN
dc.titleNghiên cứu khả năng chịu hạn liên quan đến hình thái rễ và cấu trúc khí khổng của 12 giống lúa mùa (Oryza sativa L.) trong điều kiện hạn nhân tạovi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.4 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.