Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47088
Title: Những tác động và thách thức trong việc sử dụng ngôn ngữ kế toán toàn cầu IFRS đến doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Nguyễn, Lê Nhân
Keywords: Kế toán
Chuẩn ngôn ngữ toàn cầu
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 02 .- Tr.32-35
Abstract: Với các doanh nghiệp (DN) đa quốc gia, cụm từ Chuẩn mực Báo cáo tài chính (BCTC) quốc tế - IFRS (International Financial Reporting Standards) từ lâu đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, đối với DN Việt Nam, thì đây vẫn là một thuật ngữ khá xa lạ, bởi hiện tại, chúng ta vẫn đang chỉ áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). Theo lộ trình của Bộ Tài chính, từ năm 2022, Việt Nam sẽ bắt đầu áp dụng IFRS. Bài viết nhằm đánh giá những tác động và thách thức đến DN Việt Nam trước thềm áp dụng IFRS trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47088
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.