Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47149
Title: Hiệu quả kỹ thuật và tài chính của mô hình nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) - lúa xen canh ở Cà Mau và Kiên Giang
Authors: Lam, Mỹ Lan
Văng, Văn Phong
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Hiệu quả kỹ thuật và tài chính của mô hình nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) – lúa xen canh ở Cà Mau và Kiên Giang ” được thực hiện, nhăm đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tài chính mô hình nuôi tôm càng xanh. Khảo sát được thực hiện tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau và An Biên, tỉnh Kiên Giang. Mỗi tỉnh khảo sát 30 hộ. Mật độ thả tôm nuôi ở tỉnh Kiên Giang là 3,8 ± 1,3 con/m2 cao hơn so với mật độ thả nuôi tại Cà Mau là 1,8 ± 0,8 con/m2. Tỉ lệ sống (38,4 ± 9,3%) và năng suất (342 ± 115 kg/ha) của tôm tại Kiên Giang cao hơn so với ở Cà Mau. Lợi nhuận từ mô hinh đem lại tại Kiên Giang (32,4 ± 12,45 triệu đồng/ha) cao hơn so với ở Cà Mau (25,6 ± 12,1 triệu đồng/ha). Mực nước và mật độ tôm thả nuôi tại Cà Mau ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận của mô hình.
Description: 12tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47149
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
256.14 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.