Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47152
Title: Khai thác hệ sinh thái biển và tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Trần, Nha Ghi
Phạm, Vũ Phi Hổ
Vũ, Văn Đông
Nguyễn, Thị Phương Anh
Nguyễn, Thị Anh Thư
Nguyễn, Thị Diễm Em
Trần, Nguyễn Khánh Hải
Lý, Minh Khôi
Keywords: Hệ sinh thái ven biển
Hiệu quả khai thác
Tăng trưởng kinh tế
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 02 .- Tr.78-81
Abstract: Với trên 156 km bờ biển, Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh có lợi thế phát triển kinh tế biển, đặc biệt là khai thác các sản phẩm, dịch vụ ven biển. Bài viết đánh giá thực trạng các loại hình khai thác hệ sinh thái ven biển ở Bà Rịa - Vũng Tàu và đóng góp từ nguồn thu của các loại hình này đến tăng trưởng kinh tế của Tỉnh. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đề xuất giải pháp cho các nhà hoạch định chính sách khai thác hệ sinh thái ven biển theo hướng phát triển bền vững, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái ven biển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47152
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.