Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47159
Title: Tình hình kinh tế khu vực Đông Nam Á năm 2020 và triển vọng năm 2021
Authors: Nguyễn, Tuấn Anh
Nguyễn, Xuân Tùng
Nguyễn, Hà Phương
Keywords: ASEAN
Đông Nam Á
Đại dịch Covid 19
Tăng trưởng kinh tế
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 01 .- Tr.3-11
Abstract: Kinh tế thế giới đang ở trong giai đoạn biến động chưa từng có trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI. Kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức tuyên bố Virus SARS-CoV-2 là đại dịch toàn cầu, kinh tế thế giới nhanh chóng chịu tác động tiêu cực tới hoạt động sản xuất, tạo ra các đứt gãy trong chuỗi cung ứng toàn cầu và làm chao đảo thị trường các loại tài sản và hoạt động tài chính của các doanh nghiệp. ASEAN cũng không nằm ngoài phạm vi tác động và cuộc khủng hoảng lần này làm bộc lộ những yếu kém nền tảng và tính dễ bị tổn thương của các nền kinh tế ASEAN, nhất là việc phụ thuộc quá lớn vào các chuỗi cung ứng từ Trung Quốc, lĩnh vực du lịch và kiều hối. Bài viết tập trung đánh giá kinh tế khu vực năm 2020 và triển vọng và thách thức năm 2021.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47159
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.23 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.