Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4718
Title: Hiệp định Hợp tác đầu tư trong ASEAN và tác động tới thu hút FDI từ ASEAN của Việt Nam
Authors: Trần, Tuấn Anh
Keywords: Hiệp định Hợp tác đầu tư
Cộng đồng Kinh tế ASEAN
FDI
Việt Nam
Thu hút vốn đầu tư
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 515 .- Tr.7-9
Abstract: Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập vào ngày 31/12/2015 với mục tiêu tạo ra một khu vực kinh tế thịnh vượng, ổn định và có tính cạnh tranh cao. Khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vận hành vào ngày 01/01/2016, ASEAN trở thành thị trường chung với hơn 600 triệu người tiêu dùng và GDP hàng năm khoảng gần 3000 tỷ USD qua các liên kết trên cơ sở sản xuất thống nhất như: tự do lưu chuyển hàng hóa; tự do lưu chuyển dịch vụ; tự do lưu chuyển lao động có kỹ năng. Hiện AEC là nền kinh tế lớn thứ 7 trên thế giới.Với quy mô GDP dự kiến đạt 4,7 nghìn tỉ USD vào năm 2020, AEC hướng tới vị trí là nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới. Sự kiện này đã đặt Việt Nam trước những cơ hội và thách thức lớn trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4718
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_263.17 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.