Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47184
Nhan đề: Thực nghiệm nuôi cá heo (Yasuhikotakia modesta) trong lồng đặt trên sông tại Quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ
Tác giả: Lam, Mỹ Lan
Nguyễn, Thanh Hiệu
Đỗ, Thị Mỹ Huệ
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sản
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực nghiệm nuôi thương phẩm cá heo (Yasuhikotakia modesta Bleeker, 1865) trong lồng trên sông được thực hiện tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ để đánh giá tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá heo làm cơ sở phát triển mô hình nuôi. Thực nghiệm được thực hiện với 2 vèo mật độ 250 con/m3. Cá giống có khối lượng 3,78 ± 0,91 g/con. Cho cá ăn thức ăn chế biến từ cá biển xay và thức ăn công nghiệp. Kết quả cho thấy nhiệt độ, độ trong, pH, oxy hòa tan và N-NH4+nằm trong khoảng thích hợp cho sự sinh trưởng của cá heo. Sau 10 tháng nuôi, khối lượng cá đạt trung bình 16,4 ± 2,50 g/con, tỷ lệ sống là 20,8 ± 1,32%. Năng suất cá nuôi 2,83 ± 0,27 kg/m2. Hệ số tiêu tốn thức ăn là 3,71 ± 0,19. Tỉ suất lợi nhuận của mô hình nuôi thấp. Từ khóa: Cá heo, tăng trưởng, tỉ lệ sống, lồng lưới.
Mô tả: 12tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47184
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
441.65 kBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.