Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47203
Title: Kinh tế Trung Quốc năm 2020 và triển vọng năm 2021
Authors: Nguyễn, Văn Lịch
Phạm, Thị Hải Anh
Vũ, Thị Hiền
Keywords: Dịch bệnh
Quan hệ
Kinh tế
Tăng trưởng
Thương mại
Trung Quốc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .- Tr.3-16
Abstract: Năm 2020, kinh tế Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn, nổi bật là dịch bệnh Covid-19 và chiến tranh thương mại. Chính vì vậy, không chỉ kinh tế trong nước, mà cả kinh tế đối ngoại của nước này cũng gặp rất nhiều cản trở. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc đã có nhiều biện pháp mạnh dạn, có những chỉ đạo sát sao, nhờ vậy kinh tế nước này đã tăng trưởng 2% (nhưng là nước lớn duy nhất có tăng trưởng dương). Đồng thời, thương mại, đầu tư của Trung Quốc vẫn có nhiều thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế của Trung Quốc với các đối tác chủ yếu có nhiều hạn chế, nhất là quan hệ với Mỹ, EU. Trong năm 2021, tiềm lực của Trung Quốc còn lớn. Trung Quốc đã và sẽ có nhiều thay đổi để thích ứng với tình hình. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều trở ngại đang chờ đợi kinh tế Trung Quốc. Nếu Trung Quốc vượt qua được những trở ngại đó, dự đoán kinh tế nước này có thể tăng trưởng từ 6,5 - 9,5%.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47203
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.51.151


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.