Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47209
Title: Kinh nghiệm của Jack Ma về phát triển dịch vụ tài chính điện tử ở Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Đắc Hưng
Keywords: Dịch vụ tài chính điện tử
Kinh nghiệm Jack Ma
Trung Quốc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .- Tr.26-30
Abstract: Jack Ma từ một giáo viên tiếng Anh ở Trung Quốc đã nhậy bén đầu tư sang lĩnh vực công nghệ thông tin, tạo ra đế chế thanh toán trị giá tới 200 tỷ USD của Trung Quốc. Jack Ma cũng đã phát triển mạnh các dịch vụ tài chính điện tử, hiện đại và tiện ích, đứng đầu về thị phần lĩnh vực này tại thị trường Trung Quốc lục địa. Quá trình phát triển các công ty và các dịch vụ tài chính điện tử tại Trung Quốc của Jack Ma là bài học tham khảo tích cực cho các công ty công nghệ, ngân hàng và cơ quan quản lý của Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47209
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.