Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47209
Nhan đề: Kinh nghiệm của Jack Ma về phát triển dịch vụ tài chính điện tử ở Trung Quốc
Tác giả: Nguyễn, Đắc Hưng
Từ khoá: Dịch vụ tài chính điện tử
Kinh nghiệm Jack Ma
Trung Quốc
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .- Tr.26-30
Tóm tắt: Jack Ma từ một giáo viên tiếng Anh ở Trung Quốc đã nhậy bén đầu tư sang lĩnh vực công nghệ thông tin, tạo ra đế chế thanh toán trị giá tới 200 tỷ USD của Trung Quốc. Jack Ma cũng đã phát triển mạnh các dịch vụ tài chính điện tử, hiện đại và tiện ích, đứng đầu về thị phần lĩnh vực này tại thị trường Trung Quốc lục địa. Quá trình phát triển các công ty và các dịch vụ tài chính điện tử tại Trung Quốc của Jack Ma là bài học tham khảo tích cực cho các công ty công nghệ, ngân hàng và cơ quan quản lý của Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47209
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.