Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47213
Nhan đề: Trung Quốc với xu hướng văn minh hóa, tự cường dân tộc trong thế kỷ XIX
Tác giả: Lê, Thị Anh Đào
Từ khoá: Tự cường dân tộc
Trung Quốc
Văn minh hóa
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .- Tr.71-76
Tóm tắt: Phương Đông thời kỳ cận đại là nơi đối đầu gay gắt với chủ nghĩa thực dân phương Tây, đồng thời cũng là nơi hội tụ và giao lưu của hai nền văn hóa, văn minh Đông - Tây. Trải qua mấy thế kỷ, lịch sử phương Đông đã chứng kiến sự vùng dậy của một châu Á trước chủ nghĩa thực dân, đáng chú ý nhất là dân tộc Nhật Bản. Bài viết đề cập đến phong trào văn minh hóa diễn ra với góc độ và màu sắc khác nhau, tạo nên một nét mới trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của Trung Quốc.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47213
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.