Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4722
Title: Cryptojacking : Biến thiết bị thành " thợ mỏ"
Authors: Hoàng Kim
Keywords: Cryptojacking
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 307 .- Tr.21-22
Abstract: Cryptojacking là hành vi khai thác bất hợp pháp tài nguyên PC hoặc Smartphone của người dùng thông qua những kịch bản chạy ẩn để "đào" tiền mã hóa. Hiểm họa tấn công kiểu mới này đang có chiều hướng gia tăng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4722
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.42 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.