Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4725
Title: Một số giải pháp cho kế toán, kiểm toán Việt Nam trong thời kỳ hội nhập
Authors: Vũ, Thị Thanh Tâm
Keywords: Kế toán
Kiểm toán
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 515 .- Tr.16-18
Abstract: Mỗi quốc gia với những đặc điểm về kinh tế, văn hóa và hệ thống luật pháp khác nhau sẽ có một hệ thống kế toán khác nhau. Nhưng để hội nhập với thế giới thì bất cứ quốc gia nào cũng đòi hỏi hệ thống kế toán, kiểm toán phải được nghiên cứu, xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế. Việc nghiên cứu và đề xuất giải pháp hội nhập quốc tế là hết sức cần thiết dựa trên xu hướng hòa hợp và hội tụ trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán trên thế giới và tại Việt Nam và dựa trên những thuận lợi và khó khăn và hệ thống kế toán - kiểm toán của Việt Nam đang gặp phải.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4725
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_272.23 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.