Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47263
Title: Một số vấn đề lý luận về hiệp định thương mại tự do thế hệ mới: Khi mục tiêu không chỉ là tự do hóa thương mại
Authors: Vũ, Kim Ngân
Phạm, Hồng Sơn
Keywords: FTA thế hệ mới
Hội nhập khu vực
WTO+
WTO-X
CPTPP
EVFTA
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam;Số 03 .- Tr.03-15
Abstract: Bài viết trình bày những vấn đề lý luận chung về hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, từ quá trình hình thành và phát triển, những đặc trưng cơ bản cho đến xu hướng đàm phán, ký kết FTA trong tương lai. Bên cạnh việc phân tích những điểm “mới” của các FTA này so với FTA thế hệ trước, bài viết cũng chỉ ra rằng, trong bối cảnh các cuộc đàm phán tự do hóa thương mại đa biên đang lâm vào bế tắc như hiện nay, việc ký kết FTA thế hệ mới có thể được xem là giải pháp cho những mong muốn được hội nhập sâu và rộng hơn nữa vào nền kinh tế toàn cầu của các nước thành viên WTO.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47263
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.151.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.