Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47267
Title: Điều chỉnh quan hệ giữa lao động và thương mại quốc tế trong khuôn khổ EVFTA
Authors: Trần, Thị Thùy Dương
Keywords: EVFTA
Lao động
Thương mại quốc tế
WTO
Hiệp định thương mại khu vực
RTA
ILO
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam;Số 03 .- Tr.29-40
Abstract: Quan hệ giữa lao động và thương mại quốc tế được điều chỉnh như thế nào trong luật thương mại quốc tế? Để trả lời cho câu hỏi này, trước hết tác giả sẽ xem xét khuynh hướng điều chỉnh mối quan hệ trên trong luật thương mại quốc tế nói chung; sau đó nghiên cứu việc điều chỉnh mối quan hệ này qua ví dụ điển hình là Chương 13 dự thảo EVFTA.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47267
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.