Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47298
Title: Ảnh hưởng của môi trường ERP đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán của các công ty ngành hàng thực phẩm và đồ uống tại Tp. Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Văn Tùng
Ngô, Ngọc Nguyên Thảo
Keywords: Ảnh hưởng
Môi trường ERP
Chất lượng
Hệ thống thông tin
Kế toán
Công ty
Thực phẩm
Đồ uống
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 581 .- Tr.57-59
Abstract: Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với định lượng để xây dựng và kiểm định mô hình nghiên cứu, nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng HTTTKT trong môi trường ERP của các công ty trong ngành hàng thực phẩm và đồ uống tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu đã xác định được có 6 nhân tố đều tác động cùng chiều đến vấn đề nghiên cứu, bao gồm: Sự hỗ trợ của nhà quản trị công ty; Môi trường văn hóa doanh nghiệp; Năng lực của nhà tư vấn triển khai ERP; Chất lượng phần mềm ERP; Huấn luyện, đào tạo nhân viên công ty và sự đồng thuận của người sử dụng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47298
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.