Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4732
Title: Xác định các nhân tố ảnh hưởng tới tạo động lực cho người lao động tại các doanh nghiệp hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh
Keywords: Quản trị nhân lực
Động lực làm việc
Nhân tố ảnh hưởng
Người lao động
Doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 515 .- Tr.26-28
Abstract: Trong nền kinh tế thị trường, đối với từng đơn vị sản xuất kinh doanh thì sự thành công hay thất bại là do vấn đề quản trị nhân lực, việc quản trị nhân lực đúng đắn có kế hoạch mang tính chất quyết định trong vấn đề duy trì, vận hành và phát triển doanh nghiệp. Để nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp phải dùng nhiều biện pháp để phát huy khả năng của lực lượng lao động nhằm nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm. Do đó việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc tạo ra động lực cho người lao động có vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp hiện nay, các yếu tố đó bao gồm: (1) Nhóm nhân tố thuộc về bản thân người lao động, (2) Nhóm nhân tố thuộc về công việc của người lao động, (3) Nhóm nhân tố thuộc về môi trường.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4732
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_273.42 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.254.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.