Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4735
Title: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp
Authors: Nguyễn, Ngọc Tú
Phạm, Tiến Dũng
Keywords: Người tiêu dùng
Hội nhập kinh tế quốc tế
Giải quyết tranh chấp
Doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 515 .- Tr.32-34
Abstract: Vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là vấn đề quan tâm của toàn xã hội, bởi ai cũng là người tiêu dùng. Với tốc độ phát triển kinh tế, xã hội như ngày nay cùng với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế khu vực và toàn cầu, việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không còn giới hạn trong phạm vi quốc gia mà đã mở rộng ra khu vực và toàn thế giới. Một trong những hoạt động quan trọng trong công tác bảo vệ người tiêu dùng là giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (doanh nghiệp).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4735
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_280.6 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.101.84


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.