Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47357
Title: Nghiên cứu tác động của thực hành trách nhiệm xã hội đối với hiệu quả kinh doanh của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
Authors: Châu, Thị Lệ Duyên
Trần, Thị Phương Thảo
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Hệ thống hóa những cơ sở lý luận và xây dựng mô hình nhằm phân tích vai trò của thực hành trách nhiệm xã hội đối với hiệu quả hoạt động kinh doanh. Từ đó đưa ra một số hàm ý quản trị để nâng cao việc thực hành trách nhiệm xã hội, giúp các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả theo hướng phát triển bền vững
Description: 126 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47357
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.32.15


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.