Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47378
Nhan đề: Thực nghiệm ương cá hô (Catlocarpio siamensis) giai đoạn giống trong ao đất tại huyện Vĩnh Thạnh, Tp. Cần Thơ
Tác giả: Lam, Mỹ Lan
Nguyễn, Thanh Hiệu
Nguyễn, Văn Quản
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sản
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Ương cá hô (Catlocarpio simensis) giai đoạn cá giống nhỏ lên giống lớn được ương trong 2 ao với diện tích 500 m2 tại Huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ nhằm sản xuất con giống có kích cỡ lớn (30 – 50 g) cho nuôi thương phẩm đạt tỷ lệ sống cao. Mật độ cá 10 con/m2 và ương bằng thức ăn công nghiệp (40% đạm). Kết quả của một số yếu tố môi trường nằm trong khoảng thích hợp cho sự sinh trưởng của cá ương. Phiêu sinh vật trong ao ương đa dạng và phong phú 15 – 20 loài thực vật phiêu sinh và 12 – 18 loài động vật phiêu sinh. Sau 60 ngày ương, khối lượng cá đạt 45,7 ± 11 g/con, tăng trưởng ngày của cá 0,59 - 0,81 g/ngày. Tỉ lệ sống cá ương đạt từ 78,4 – 81,1% và năng suất của cá từ 0,31 – 0,46 kg/m2.
Mô tả: 13tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47378
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
613.96 kBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.