Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47383
Title: Giải pháp nâng cao hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương tín (SACOMBANK) chi nhánh Cần Thơ
Authors: Vũ, Xuân Nam
Võ, Minh Cường
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động huy động vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Cần Thơ trong giai đoạn 2017-2019 nhằm đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động huy động vốn tại ngân hàng.
Description: 51 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47383
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
819.54 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.