Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47395
Title: Khả năng sử dụng bột cá tra làm thức ăn cho tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Ngô, Thị Tuyết Như
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định khả năng thay thế protein bột cá biển bằng protein bột cá tra (BCT) làm thức ăn cho tôm thẻ chân trắng (Litopennaeus vannamei). Thí nghiệm được tiến hành với 5 nghiệm thức có cùng mức protein 45%, lipid 7% và protein bột cá biển được thay thế bằng protein bột cá tra với các mức khác nhau: (i) 100% bột cá biển (đối chứng), (ii) 25% bột cá tra, (iii) 50% bột cá tra, (iv) 75% bột cá tra, (v) 100% bột cá tra. Thí nghiệm được lặp lại 4 lần. thí nghiệm được tiến hành trong hệ thống bể 1m3 với độ mặn 15‰. Tôm có khối ban đầu 3,17g và mật độ 100 con/m3. Kết quả sau 60 ngày nuôi, các yếu tố môi trường nước ở các nghiệm thức đều nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển của tôm. Kết quả thí nghiệm cho thấy hàm lượng bột cá tra sử dụng trong thức ăn không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng. Tỷ lệ sống đạt từ 96 – 98,8% và sinh khối của tôm dao động từ 1,65 – 1,73kg/m3 nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Lượng thức ăn ăn vào không khác biệt giữa các nghiệm thức. Hệ số thức ăn (FCR) và hiệu quả sử dụng protein (PER) ở các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tăng trọng của tôm cao nhất ở nghiệm thức đối chứng 16,5g/con tiếp đó là nghiệm thức thay thế 100% BCT 15,9g/con khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P>0,05) và thấp nhất ở nghiệm thức thay thế 50% BCT 14,9g/con . Kết quả của nghiên cứu này cho thấy có thể thay thế hoàn toàn protein bột cá biển bằng protein bột cá tra trong khẩu phần ăn của tôm thẻ chân trắng.
Description: 15tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47395
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
522.95 kBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.