Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47403
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Thị Thanh Hiền-
dc.contributor.authorNgô, Thị Bích Huyền-
dc.date.accessioned2021-03-18T08:26:42Z-
dc.date.available2021-03-18T08:26:42Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherLV7343,344/2020-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47403-
dc.description19tr.vi_VN
dc.description.abstractNghiên cứu được tiến hành nhằm xác định ảnh hưởng của Lactobacillus plantarum (HK L – 137) lên độ tiêu hóa thức ăn của cá lóc, từ đó làm cơ sở xây dựng công thức để tăng độ tiêu hóa. Thí nghiệm được thực hiện trong 8 tuần, có tất cả 6 nghiệm thức (NT) thức ăn. Nghiệm thức đối chứng là thức ăn không có chứa HK L – 137, 5 nghiệm thức còn lại có chứa HK L – 137 với nồng độ lần lượt là 2; 4; 10; 20; 40 mg/kg thức ăn. Các nghiệm thức được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. Cá lóc có kích cỡ 40 – 50 g/con, bố trí ở bể composite 170 L với mật độ 30 con/bể. Sau 8 tuần thí nghiệm, độ tiêu hóa giữa các nghiệm thức có bổ sung HK L – 137 ở nồng độ 2; 4; 10; 20; 40 đều khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05) so với nghiệm thức đối chứng. Kết quả cho thấy độ tiêu hóa đều cao nhất ở nghiệm thức thức ăn bổ sung 2 mg HK L – 137, thấp nhất ở nghiệm thức thức ăn không bổ sung HK L – 137, (trừ độ tiêu hóa protein) và khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Tóm lại,nồng độ HK L – 137 phù hợp bố sung vào thức ăn để đảm bảo khả năng tiêu hóa cao khi sử dụng thức ăn cho cá lóc là 2 mg/kg thức ăn.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại Học Cần Thơvi_VN
dc.subjectNuôi Trồng Thủy Sảnvi_VN
dc.titleẢnh hưởng của việc bổ sung vi khuẩn Lactobacillus plantarum (HK L-137) lên độ tiêu hóa thức ăn của cá lóc (Channa striata)vi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
603.67 kBAdobe PDF
Your IP: 44.210.149.205


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.