Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47419
Title: Phân tích hoạt động kinh doanh thẻ thanh toán tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn chi nhánh Cần Thơ
Authors: Phan, Tùng Lâm
Phạm, Thị Ngọc Quyên
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn chi nhánh Cần Thơ. Từ đó đưa ra những cơ sở để đánh giá và đồng thời đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ.
Description: 62 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47419
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.