Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4744
Title: Một số kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động R&D tại các doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Huyền
Keywords: Hoạt động R&D
Doanh nghiệp
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 515 .- Tr.43-44
Abstract: R&D là khái niệm được viết tắt từ cụm từ Research & Development (Nghiên cứu và Phát triển), hiện đang là hoạt động được quan tâm và chú trọng tại nhiều tập đoàn, công ty lớn trên thế giới. Hoạt động này giúp cho công ty nắm được những thế độc quyền hoặc tiên phong trong lĩnh vực hoạt động của mình. Tuy nhiên, hoạt động này hiện nay vẫn chưa được quan tâm thích đáng tại các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn ngại chi tiền cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4744
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_180.25 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.101.84


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.