Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47443
Nhan đề: Cộng tác kiểm tra giúp thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng bộ tỉnh
Tác giả: Nguyễn, Thành Tâm
Từ khoá: Kiểm tra
Thực hiện
Thắng lợi
Nghị quyết
Đảng bộ
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.4-6
Tóm tắt: Trong giai đoạn 2015 - 2020, mặc dù còn có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, thu được những thành tựu nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47443
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.