Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47446
Nhan đề: Một số kinh nghiệm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ở Đảng bộ tỉnh Bình Thuận
Tác giả: Nguyễn, Thị Minh Hoàng
Từ khoá: Kinh nghiệm
Kiểm tra
Dấu hiệu
Vi phạm
Đảng bộ
Bình Thuận
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.11-13
Tóm tắt: Những năm qua, cấp ủy, UBKT các cấp Đảng bộ tỉnh Bình Thuận thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện khá đồng bộ và toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó, kiểm tra tổ chức đảng, đảng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47446
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.