Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47449
Title: UBKT các cấp thành phố Phan Thiết thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm
Authors: Hải Hà
Keywords: UBKT
Phan Thiết
Thực hiện
Nhiệm vụ
Trọng tâm
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.14-15
Abstract: Đảng bộ thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) có 57 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 18 đảng ủy cấp phường, xã), với 6.220 đảng viên. Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, thành phố Phan Thiết đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47449
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
820.62 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.130.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.