Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47453
Nhan đề: Kinh nghiệm qua kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống
Tác giả: Nguyễn, Thị Minh Tâm
Từ khoá: Kinh nghiệm
Kiểm tra
Tu dưỡng
Rèn luyện
Đạo đức
Lối sống
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.25-26,38
Tóm tắt: Thực hiện Quy định 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Trà Vinh xác định đây là một trong những biện pháp để khắc phục các biểu hiện suy thoái sau khi nhận diện, đánh giá theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47453
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.